Publikacje

FILTROWANIENASZE PORTALE

ZamówieniaSektorowe.pl

Biznesowa strona zamówień publicznych

WIĘCEJ
RegulacjewEnergetyce.pl

Prawo, energetyka, gazownictwo

WIĘCEJ

29.12.2015 System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów? Szymon Jagustyn RegulacjewEnergetyce.pl

Trwają międzyresortowe prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej, która zastąpić ma obowiązującą ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu aktu, celem nowej ustawy jest utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki zakreślonych przez dyrektywę 2006/32/WE.

WIĘCEJ
21.12.2015 Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Szymon Jagustyn RegulacjewEnergetyce.pl

We wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015, Poz. 1223) o czym informowaliśmy na łamach portalu regulacjewenergetyce.pl. Przedmiotem ustawy jest uregulowanie sposobu funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowanie systemu krajowego do udziału w III okresie rozliczeniowym wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami na lata 2013-2020 (EU ETS).

WIĘCEJ
04.12.2015 Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeszkodą w rozwoju OZE ? Szymon Jagustyn RegulacjewEnergetyce.pl

W Sejmie trwają prace nad nowym brzmieniem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przygotowywana nowelizacja, choć zgodnie z intencją autorów ma być dopiero pierwszym krokiem w przekształceniu systemu planowania przestrzennego, wprowadza poważne zmiany w obowiązujących regulacjach. O ile zostaną one uchwalone, wpłyną także istotnie na zasady realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii.

WIĘCEJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 »