Specjalizacje

Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji
Regulacje w sektorach elektroenergetyki i gazownictwa, ochrona konkurencji, pomoc publiczna i fundusze UE WIĘCEJ
Spory sądowe, arbitraż i dochodzenie roszczeń
Ocena zasadności i możliwości dochodzenia roszczeń, reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami i sądami administracyjnymi oraz przed sądami polubownymi i arbitrażowymi WIĘCEJ
Zamówienia publiczne i procesy zakupowe
Doradztwo w procesie udzielania zamówień publicznych, reprezentacja zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym, umowy w sprawie zamówienia, wewnętrzne regulacje zakupowe WIĘCEJ
Bieżące wsparcie biznesu: prawo spółek, prawo pracy i umowy handlowe
Obsługa korporacyjna, tworzenie regulacji wewnętrznych, tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek, restrukturyzacja spółek i grup kapitałowych, postępowania upadłościowe i naprawcze, opracowywanie i negocjowanie umów handlowych i wzorców umownych, compliance WIĘCEJ
Internet, nowe technologie i własność intelektualna
Prawne wsparcie wdrożeń systemów IT , opracowywanie i negocjowanie umów licencyjnych i wdrożeniowych, ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, ochrona baz danych oraz danych osobowych WIĘCEJ
Proces inwestycyjny, projekty infrastrukturalne i OZE
Prawne wsparcie inwestycji, umowy w procesie inwestycyjnym, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, transakcje na rynku nieruchomości, odnawialne źródła energii WIĘCEJ
Finanse i bankowość
Pozyskiwanie finansowania, sporządzanie i negocjowanie umów finansowych, przygotowywanie programów emisji obligacji WIĘCEJ
Prawo ochrony zdrowia
Obsługa prawna podmiotów leczniczych, reprezentacja i doradztwo w negocjacjach i sporach z NFZ oraz innymi dysponentami środków, prawa pacjenta, roszczenia odszkodowawcze przeciwko ZOZ-om WIĘCEJ