wilk-gigant zilustrowany za pomocą skał i lasu kroczący po skalistych, zalesionych wzgórzach

HomeAktualności

NASZE USŁUGI ZWIĄZANE Z RODO

W dniu 25 maja br. weszły w życie nowe, europejskie regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych (tzw. Rozporządzenie RODO). Nowe przepisy definiują zasady przetwarzanych danych osobowych oraz przewidują dotkliwe kary finansowe za ich nieprzestrzeganie. Na gruncie prawa krajowego Rozporządzenie RODO uzupełniają przepisy nowej krajowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Zakres pojęcia „przetwarzanie danych osobowych” jest bardzo szeroki. Danymi osobowymi są przykładowo: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL, adres IP itd. W praktyce, każdy przedsiębiorca przetwarza dane osobowe (np. w związku z zatrudnieniem pracowników), co oznacza, że będzie podlegał obowiązkom przewidzianym w Rozporządzeniu RODO.

RODO oznacza nowe podejście do problematyki ochrony danych osobowych (w porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych). Wprowadza m.in. istotne obowiązki związane z rozpoczęciem przetwarzania danych przez administratora. Niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania, a także do powoływania inspektora ochrony danych (który zastąpi dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji). RODO przyznaje też szeroki wachlarz uprawnień osobom, których dane podlegają przetwarzaniu. Organem nadzorującym przestrzeganie RODO w Polsce będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zostanie wyposażony w szerokie uprawnienia. Naruszenie przepisów RODO zagrożone będzie wysokimi karami, które będą mogły sięgać nawet 20 milionów euro.

Bazując na naszym doświadczeniu w zakresie zagadnień przetwarzania danych osobowych, oferujemy naszym Klientom przeprowadzenie audytu oceniającego zgodność istniejącego w Państwa Spółce systemu ochrony danych osobowych z nowymi regulacjami oraz, na podstawie wyników audytu, realizację działań mających na celu wdrożenie w Państwa Organizacji systemu zarządzania ochroną danych osobowych odpowiadającego wymogom Rozporządzenia RODO oraz nowych przepisów krajowych.

OFEROWANY ZAKRES WSPARCIA

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie prawne związane z wdrożeniem w Państwa Organizacji wymogów wynikających z:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO,
  • nowej, krajowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Usługi, którą oferujemy obejmują:

  • przeprowadzenie audytu oceniającego zgodność istniejącego w Państwa Spółce systemu ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
  • rekomendacje zmian dot. mechanizmów oraz procedur mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe;
  • opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (w tym modyfikacji wzorców umów oraz dokumentów kierowanych do Państwa klientów);
  • przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników i współpracowników dotyczącego ochrony danych osobowych;
  • pełnienie przez wydelegowaną przez Kancelarię osobę funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem RODO, prosimy o kontakt. Po wypełnieniu kwestionariusza, przedstawimy indywidualną ofertę przygotowaną dla Państwa.

 >> kontakt