Doradztwo prawne w toku procesów zakupowych jest jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii GJW.

Nasze doświadczenie obejmuje dużą liczbę postępowań każdego typu: związanych z wydatkowaniem środków unijnych, przeprowadzanych w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych oraz przetargów organizowanych na podstawie kodeksu cywilnego. Mieliśmy okazję wspierać złożone procedury o znaczących wartościach. Posiadamy też doświadczenie przy udzielaniu tzw. zamówień wspólnych przez podmioty tworzące grupy zakupowe.

Oferta usług Kancelarii Prawnej GJW obejmuje wszechstronne wsparcie prawne w zakresie organizacji oraz przeprowadzania postępowań zakupowych. Ogromną wagę przywiązujemy do etapu przygotowania procedury zakupowej oraz opracowania dokumentacji przetargowej. Pomagamy opracowywać strategie zakupowe,  wewnętrzne regulaminy i instrukcje prowadzenia postępowań oraz wzorce dokumentacji przetargowych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu projektów zmierzających do optymalizacji kosztów zakupowych. Doradzaliśmy m.in. przy tworzeniu centrów zakupowych w grupach kapitałowych prowadzących działalność w branżach gazowniczej oraz energetycznej.