• Ludmiła Kitaszewska

Kara umowna jako kryterium oceny ofert

Kara umowna jest powszechnie stosowanym mechanizmem w umowach zawieranych w ramach procedury zamówień publicznych. Przysługuje zamawiającemu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez wykonawcę. Przy czym jeżeli w umowie nie zastrzeżono możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, kara umowna zastępuje należne wierzycielowi odszkodowanie. Jest to mechanizm niezwykle wygodny

Nowy raport UOKIK

Raport UOKiK, który ukazał się na stronie urzędu, nie napawa optymizmem. Wynika z niego, że na rynku zamówień publicznych w Polsce wciąż istnieją poważne ograniczenia konkurencji  – m.in. w postaci ograniczonego dostępu do przetargów, zmów między oferentami, faworyzowania wykonawców przez zamawiających. W publikacji zawarto opis regulacji rządzących przetargami w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, wskazano na …