• Ludmiła Kitaszewska

Opis przedmiotu zamówienia przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Na zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jest to jeden z jego najważniejszych obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych.