• Ludmiła Kitaszewska

Stwierdzenie zmowy przetargowej nie jest możliwe bez wykazania celu antykonkurencyjnego

Jakie możliwości ma zamawiający, gdy wykryje zmowę przetargową? Co do zasady dysponuje dwoma instrumentami, które w zależności od sytuacji umożliwiają mu wyeliminowanie z postępowania nieuczciwych wykonawców. Jednym z takich instrumentów jest wykluczenie wykonawcy w oparciu o treść art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP, drugim odrzucenie jego oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy zawarcie umowy konsorcjum może być uznane za zmowę przetargową?

W poprzednim wpisie dotyczącym manipulacji cenowych poruszaliśmy zagadnienie możliwości odrzucenia oferty wykonawcy, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Podstawą dla takiego działania jest art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP, jednak umożliwia on odrzucenie oferty jedynie w określonym momencie postępowania o udzielenie zamówienia tj. na etapie oceny ofert. Dziś natomiast zajmiemy się możliwością wykluczenia …

Nowy raport UOKIK

Raport UOKiK, który ukazał się na stronie urzędu, nie napawa optymizmem. Wynika z niego, że na rynku zamówień publicznych w Polsce wciąż istnieją poważne ograniczenia konkurencji  – m.in. w postaci ograniczonego dostępu do przetargów, zmów między oferentami, faworyzowania wykonawców przez zamawiających. W publikacji zawarto opis regulacji rządzących przetargami w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, wskazano na …