Maciej Gramza

REDAKTOR NACZELNY, RADCA PRAWNY

Założyciel Kancelarii Radców Prawnych GJW. Kieruje praktykami energetyczną oraz prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych. Jego specjalizacja obejmuje również obsługę procesów transakcyjnych (M&A, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje) oraz procesów inwestycyjnych. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapewniał wsparcie na etapie przygotowania oraz przeprowadzania wielu złożonych merytorycznie procedur o znaczących wartościach. Przeprowadzał szkolenia, brał udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement, wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych.

profil na gjw.pl   profil na LinkedIn

Ludmiła Kitaszewska

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Jest odpowiedzialna za kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych, prawa pracy oraz prawa konkurencji. Klientom zapewnia bieżące wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych oraz na etapie realizacji umów. Sporządza, negocjuje i opiniuje umowy cywilne oraz handlowe. Ocenia planowane transakcje pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Ewa Rostkowska

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wspiera klientów w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w ramach programów takich jak POIR, WRPO, RPLB, POIŚ i in.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Tomasz Banaszak

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Zapewnia bieżącą pomoc prawną w toku postępowań zakupowych(w tym postępowań prowadzonych w trybach PZP). Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, spółek komunalnych, samorządowych instytucji kultury i przedsiębiorstw z branży energetycznej (m.in. operatora sieci gazowniczej).

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Anna Gudańska

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu analiz prawnych oraz opracowywaniu i negocjowaniu projektów umów, w tym wzorów umów będących częścią dokumentacji przetargowych. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego.

profil na gjw.pl