„Wyposażenie meblowe szatni/recepcji budynku, biur, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych dla biur, wyposażenie szatni dla rowerzystów, sprzęt AGD do pomieszczeń socjalnych dla biur dla budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 71 w Poznaniu w ramach projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/3

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW) 

Załączniki do IDW (edytowalne)

Załączniki do IDW (edytowalne_xls)

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 27 czerwca 2019 r. Zamawiający udzielł wyjaśnień treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ 27062019

UWAGA: W dniu 2 lipca 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 16 lipca 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty