Wykładowczyni UAM w trakcie prelekcji

HomeAktualności

GJW Kancelaria Radców Prawnych współorganizatorem konferencji Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego UAM i UW

W dniach 29-30 września br. na UAM w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Obrady połączone zostały z jubileuszem 45 – lecia pracy zawodowej Pani prof. dr hab. Bożeny Popowskiej oraz zbliżającymi się 90 – tymi urodzinami Pani prof. dr hab. Teresy Rabskiej – jednej z twórców reformy samorządu terytorialnego oraz zasłużonej obywatelki Miasta Poznania.

W uroczystym otwarciu konferencji udział wzięli J.M. Prorektor UAM – Pan prof. Marek Nawrocki, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Wojciech Jankowiak, Starosta Poznański – Pan Jan Grabkowski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego – Pan Mieczysław Ferenc, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Pan Jędrzej Solarski, Starosta Złotowski – Pan Ryszard Goławski, Dyrektor delegatury UOKIK w Poznaniu – Pan Jarosław Krüger, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – Pan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – Pan prof. dr hab. Karol Kiczka, a także liczni przedstawiciele nauki na czele z Panem prof. dr. hab. Leonem Kieresem, – sędzią TK oraz Panią prof. dr hab. Ireną Lipowicz. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych kancelarii – Pan dr Tomasz Kwieciński (Kancelaria WKB), Pan Maciej Gramza (Kancelaria Radców Prawnych Gramza, Jenerowicz i wspólnicy), Pan Zygmunt Jerzmanowski (Kancelaria Radców Prawnych Jerzmanowski), a także Pan Michał Tarka (Kancelaria BTK Legal) oraz pan Michał Strzelbicki (Kancelaria Prawna Eventum).

Spotkania naukowe pracowników obu Katedr w latach 80- tych zapoczątkowała Pani prof. Teresa Rabska i śp. Pan prof. Adam Chełmoński (UWr). W roku 2004 r. współpraca została wznowiona i obecnie spotkania odbywają się co dwa lata naprzemiennie, raz w Poznaniu, a raz we Wrocławiu. Wygłoszone referaty są publikowane w licznych monografiach naukowych. Tematem tegorocznej konferencji była „Kontrola działań administracji publicznej w zakresie gospodarki”.

Referaty wygłosili: prof. UWr. dr hab. Tadeusz Kocowski (UWr) „Kontrola w sprawach z zakresu policji gospodarczej”, dr Michał Strzelbicki (UAM) „Kontrola kontroli przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”, mgr Witold Małecki (UWr) „Kompetencje kontrolne i nadzorcze starosty wobec spółek wodnych”, dr hab. Katarzyna Kokocińska (UAM) „Zasady kontroli realizacji kontraktu terytorialnego w zakresie celów rozwojowych i przedsięwzięć priorytetowych”, dr Jan Gola, dr Krzysztof Horubski (UWr) „Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia” , dr Mateusz Chołodecki (UAM) „Sądowa kontrola na rynku pocztowym”, dr Piotr Lissoń (UAM) „Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w sprawach praktyk ograniczających konkurencję stanowiących naruszenie art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” dr Piotr Lissoń (UAM) oraz mgr Łukasz Ciszewski (UAM) „Kontrola uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków”.

Drugiego dnia obrad dyskusję prowadziła Pani prof. dr hab. Irena Lipowicz. W jej trakcie padło wiele uwag dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, znaczenia decentralizacji w demokratycznym państwie prawnym oraz rozwoju i zmian zachodzących w zakresie publicznego prawa gospodarczego.

trzech uczestników wykładu siedzący przy ławce

Mężczyzna gratuluje starszej kobiecie podczas prelekcji a uczestnicy wykładu biją brawa