HomeAktualności

Kancelaria GJW współorganizatorem konferencji „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”!

Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria GJW jest współorganizatorem Konferencji Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Konferencja odbędzie się w dniach 29 -30 września br. w gmachu Collegium Minus w Sali Senatu UAM.

Konferencja poświęcona będzie m.in. kontroli przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kompetencjom kontrolnym i nadzorczym starosty wobec spółek wodnych, sądowej kontroli na tynku pocztowym czy też kontroli w sprawach z zakresu policji gospodarczej.

Prelekcje wygłoszą wybitni naukowcy związani zarówno z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza jak i Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. prof. dr hab. Marek Szydło oraz prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski.