„Wykonywanie usługi ochrony mienia.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/2

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do IDW edytowalnee

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA: W dniu 2 kwietnia 2019 roku Pełnonomocnik Zamawiajaceg dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana treśc OOZ_02042019
OPZ_Ochrona mienia_02042019
Wzór_umowy_usługa_ochrony_mienia_02042019
ZAŁĄCZNIKI DO OOZ EDYTOWALNE_02042019

UWAGA: W dniu 4 kwietnia 2019 roku Pełnonomocnik Zamawiajacego dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Nowy termin składania ofert: 10.04.2019 r. godz. 12.00

Zmiana treśc OOZ_04042019

UWAGA: W dniu 5 kwietnia 2019 roku Pełnonomocnik Zamawiajacego udzielił wyjaśnień treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia treści OOZ oraz zmiana treści OOZ 05042019

UWAGA: W dniu 5 kwietnia 2019 roku Pełnonomocnik Zamawiajacego udzielił wyjaśnień treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia treści OOZ 05042019_1

Uwaga: W dniu 10 kwietnia 2019 r. Pełnonomocnik Zamawiajacego zamieścił na stronie www Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga: W dniu 17 kwietnia 2019 r. Pełnonomocnik Zamawiajacego zamieścił na stronie www Informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Uwaga: W dniu 30kwietnia 2019 r. Pełnonomocnik Zamawiajacego zamieścił na stronie www Informację o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia