Polityka prywatności

GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska („Kancelaria”) szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających serwis internetowy Kancelarii prowadzony w domenie www.gjw.pl („Serwis Internetowy”).

Kancelaria opracowała niniejszą Politykę Prywatności, aby jednoznacznie określić: jakie dane i w jakich celach są przez Kancelarię gromadzone oraz komu i w jakich sytuacjach mogą zostać udostępnione.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności. Przyjmujemy, że korzystając z Serwisu Internetowego, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności.

RODZAJE PRZEKAZYWANYCH DANYCH

Informacje podawane przez Użytkowników

W czasie korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownicy mają możliwość przekazywania danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację (np.: imienia i nazwiska, adresu e-mail). W szczególności podanie takich danych jest wymagane podczas przesyłania formularza kontaktowego. Dane osobowe przekazywane w powyższy sposób nie są gromadzone ani archiwizowane przez Kancelarię. Są używane wyłącznie przejściowo, w celu umożliwienia Kancelarii kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.

Informacje gromadzone automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego, automatycznie zbierane są dane pozyskiwane z komputera Użytkownika dotyczące jego aktywności w ramach serwisu. Dane te nie mają cech identyfikujących i nie są danymi osobowymi. Danymi takimi są w szczególności:

Logi systemowe

Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis Internetowy automatycznie gromadzone są dane z jego przeglądarki internetowej. Są to takie dane jak numer IP, czas dostępu, zawartość plików cookies (ciasteczka) dotyczących Serwisu Internetowego, adres strony przekierowującej (referer link), informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce oraz inne dane udostępniane przez komputer Użytkownika w zależności od jego konfiguracji.

PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Informacje kontaktowe przekazywane za pośrednictwem zamieszczonych w Serwisie Internetowym formularzy są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu i informowania Użytkowników o działalności Kancelarii. Dane zbierane w toku korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Kancelarią służą wyłącznie udzielaniu odpowiedzi na pytania adresowane do Kancelarii przez Użytkowników Serwisu Internetowego.

Zebrane pod postacią logów i ciasteczek informacje o Użytkownikach gromadzone są na czas nieokreślony i wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Na ich podstawie tworzone są niezawierające żadnych cech identyfikujących Użytkowników statystki, służące jedynie  do monitorowania oraz poprawiania jakości Serwisu Internetowego. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem Internetowym.

OCHRONA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Kancelaria stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem zebranych informacji. Dane są przechowywane przez Kancelarię z zachowaniem wymagań polskiego prawa.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Kancelaria nie sprzedaje, nie użycza ani nie przekazuje w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim czasowo przechowywanych danych osobowych Użytkowników, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników mogą zostać również ujawnione innym organom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych, w których Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Strony te mogą samodzielnie zbierać informacje (w tym dane osobowe) i dlatego zalecane jest by zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanych stron. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Kancelaria może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację w Serwisie Internetowym.

KONTAKT

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności lub pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie „Kontakt” w Serwisie Internetowym.