Korona – Koroną, ale co z budową CPK?

Czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zagrożona? Czy planowanie i budowa infrastruktury lotniskowej odbywają się zgodnie z harmonogramem? Pytania te pojawiły się w środowisku w momencie problemów z realizacją inwestycji liniowych pogłębionych przez wprowadzony stan epidemiczny.  

5 metod analizy ryzyka

Co mają ze sobą wspólnego starożytna Grecja, drzewo i elegancka mucha garniturowa…? Może wygląda to na zbiór przypadkowych elementów, ale w zarządzaniu ryzykiem są to nazwy technik wykorzystywanych do jego oceny.  

5 kroków w zarządzaniu ryzykiem

Ryzyko ma to do siebie, że może wystąpić, ale nie musi. Jeżeli biznes chcemy oprzeć na solidnych podstawach, to warto nauczyć się zarządzania ryzykiem. Zresztą, obecne czasy pokazują, że wszystkiego nie da się przewidzieć, ale przed częścią niekorzystnych okoliczności można się jednak zabezpieczyć. 

Rozpoczęcie biegu terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych!

Tarcza antykryzysowa 3.0. uchyla zarówno art. 15 zzr, jak i art. 15 zzs. Oznacza to, że dotychczasowe terminy, które nie rozpoczęły biegu albo których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1, jak i terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15 zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie tego przepisu, rozpoczną bieg, bądź biegną dalej.

Covid-19: szczególna regulacja dotycząca umów w sprawie zamówienia publicznego

Art. 15r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadza dodatkową (obok ustawy p.z.p.) podstawę do zmiany umowy właśnie w związku z konkretną okolicznością wpływu lub potencjalnego wpływu COVID-19 na należyte wykonanie takiej umowy.  

Granice odpowiedzialności solidarnej cz.2

Celem artykułu nie jest omówienie szerokiego zagadnienia bezpośredniej płatności na rzecz tych podwykonawców lecz wskazanie na różnice z jakimi spotykają się podwykonawcy, którzy wykonują roboty budowlane, jak i Ci którzy wykonują zlecane usługi.

Umowa w czasach zarazy – sytuacja stron umowy o roboty budowlane (FIDIC) w obliczu epidemii

Wydarzenia ostatnich dni związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii pokazały, że prawo, a co za tym idzie także zawierane przez strony umowy, powinny być tak skonstruowane aby sprostać nawet najbardziej niecodziennym wydarzeniom które przynosi rzeczywistość.