Aneksowanie umów z Podwykonawcami po zakończonym terminie obowiązywania tych umów – dopuszczalne czy nie ?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona – bowiem zależy ona od szeregu czynników, w tym od rodzaju umowy, zaawansowania prac, od tego czy aneks dotyczyć ma wyłącznie zmiany terminu i czy jego zmiana wynika z nienależytego wykonania umowy tj. opóźnienia po stronie Podwykonawcy? Każdy przypadek należy poddać analizie.