Dochodzenie zapłaty przez pracowników podwykonawcy u inwestora – case study

Realizacja inwestycji niezależnie od tego o jakiej gałęzi transportu mowa, wiąże się z ryzykiem, w tym ewentualnym zejściem z budowy Podwykonawcy. W przypadku, w którym Podwykonawca nie zlecał robót dalszym Podwykonawcą – sytuacja wydaje się niegroźna. Jednakże, co w sytuacji, w której mamy do czynienia z zejściem z budowy Podwykonawcy, który nie wypłacał należnego wynagrodzenia swoim pracownikom, jak i dalszym Podwykonawcom?