Odpowiedzialność za wypadek na budowie cz.3

Odpowiedzialność karna za samo zdarzenie - zależnie od jego skutków i zawinienia sprawcy - odnajdzie swoją kwalifikację w szeroko rozumianym prawie karnym, jednak przez mnogość i konkurencyjny charakter zakreślanego tu katalogu przewinień dostrzec można, jak znaczny akcent ustawodawca położył na kwestię kształtowania norm i zapobiegania ich naruszaniu.

Zgłosić czy nie zgłosić? – odwieczne pytanie inwestora, a proponowane ułatwienia w projekcie zmian do ustawy Prawo budowlane

Potrzeba wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynika z chęci uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Projektowane zmiany wprowadzą przejrzysty podział, który winien rozwiązać problem z ustaleniem, czy inwestor musi dokonać zgłoszenia roboty budowlanej.