Covid-19: szczególna regulacja dotycząca umów w sprawie zamówienia publicznego

Art. 15r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadza dodatkową (obok ustawy p.z.p.) podstawę do zmiany umowy właśnie w związku z konkretną okolicznością wpływu lub potencjalnego wpływu COVID-19 na należyte wykonanie takiej umowy.  

Nowe Pzp – zmiany dla Podwykonawców?

Przepisy nowego Prawa zamówień publicznych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. To oznacza, że mamy sporo czasu na to, aby przygotować się do nadchodzących zmian. Nowe pzp ogranicza formalizm, wzmacniając tym samym zasadę efektywności ekonomicznej zamówień publicznych.

Zgłoszenie umowy podwykonawczej poniżej 50 tys. zł – czy brak zgłoszenia stanowi przesłankę do odmowy bezpośredniej płatności przez Zamawiającego?

Spór w niniejszym zakresie jest przedmiotem zainteresowania zarówno przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawców oraz Podwykonawców. Kto ma rację i czy rzeczywiście Zamawiający nie dokona bezpośredniej płatności w przypadku umów poniżej oznaczonej kwoty? – odpowiedź na to pytanie otrzymamy po analizie każdego przypadku z osobna.