Projekt budowlany po zmianach

Zamierzeniem ustawodawcy stało się przyspieszenie etapu badania prawidłowości i kompletności projektu budowlanego, natomiast projekt techniczny ma być poddawany ocenie przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie.