Plusy i minusy prowadzenia Kontraktów opartych na procedurach FIDIC cz. 2 – czy zamawiający może zastrzec termin zawity w Kontrakcie pod rygorem utraty określonego uprawnienia? – Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r.

Niejednokrotnie sądy odnosiły się w wyrokach do kwestii niewłaściwej interpretacji postanowień zawartych w poszczególnych Subklauzulach Kontraktu. Jeden z wyroków Sądu Najwyższego odnosił się do dopuszczalności zastrzegania w umowie terminów zawitych sensu stricto – Subklauzula 20.1 SWK.