Umowa dostawy cz. 2

Ostatnimi czasy, coraz częściej spotkać się można z problematyką klasyfikacji umów przez strony. Jeden z przypadków dotyczył umowy, która została zawarta przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami, specjalizującymi się w wykonywaniu obiektów, części obiektów lub robót związanych z obiektem. Co do zasady, to generalny wykonawca organizuje i koordynuje roboty, a co za tym idzie jest gospodarzem terenu budowy – tak samo było i w tym przypadku.

Umowa dostawy cz. 1

Umowa, w której jako przedmiot określono „ wytworzenie elementów stalowych konstrukcji loco wytwórnia obiektu mostowego wraz z wykonaniem częściowego zabezpieczenia antykorozyjnego na wytwórni oraz połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, jednakże bez samego montażu – nie ma charakteru umowy o roboty budowlane. Umowa o podwykonastwo zawierana jest przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami, będącymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami budowlanymi, którzy podejmują się wykonania obiektu, części obiektu lub robót związanych z obiektem.