Karczowanie lasu a własność drewna – czy regulować te kwestie w Kontraktach budowlanych?

Spór o własność drewna może pojawić się w ramach prowadzonych inwestycji, np. związanych z procesem budowy dróg. Na tym przykładzie, a co za tym idzie bazując na przepisach właściwych dla tego typu infrastruktury, warto wykazać czy i po co regulować kwestię własności drewna po wycince.