Magdalena Belter

REDAKTOR NACZELNY, RADCA PRAWNY

Partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych GJW, redaktor naczelny bloga Prawo-w-inwestycjach. W kancelarii GJW kieruje zespołem obsługującym procesy inwestycyjne, który zapewnia m.in. kompleksową obsługę prawną jednego z Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Ewa Chrzanowska

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się m.in. w obsłudze procesów inwestycyjnych. Jest wiodącym prawnikiem w zespole procesowym GJW. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących kontraktów budowlanych, zobowiązań cywilnoprawnych, wykładni i realizacji umów, praw do nieruchomości, oraz ograniczonych praw rzeczowych.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Małgorzata Połukard-Falkowska

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek administracji rządowej. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

profil na gjw.pl

Ewa Rostkowska

RADCA PRAWNY

Radca Prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy PZP, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Legitymuje się doświadczeniem zdobytym w wielu złożonych projektach biznesowych.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Szymon Jagustyn

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Tomasz Banaszak

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, spółek komunalnych, samorządowych instytucji kultury i przedsiębiorstw z branży energetycznej (m.in. operatora sieci gazowniczej).

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Katarzyna Biskup

PRAWNIK

Prawnik w kancelarii GJW. Specjalizuje się w prawie administracyjnym.
W ramach GJW wspiera rozwój specjalizacji proces inwestycyjny.

profil na gjw.pl profil na LinkedIn

Dawid Serafinowicz

EKSPERT DS. ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Współpracownik Kancelarii GJW. Od kilkunastu lat zajmuje się finansami i działalnością operacyjną przedsiębiorstw oraz optymalizacją procesów i kosztów.

profil na gjw.pl profil na LinkedIn

Michał Langner

ADWOKAT

Adwokat w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności.

profil na gjw.pl profil na LinkedIn

Michał Topolski

RADCA PRAWNY

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Od kilku lat zapewnia stałą obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Białymstoku).

profil na gjw.pl profil na LinkedIn