NIE-plastikowy świat

Zanieczyszczenie plastikiem to jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych. Świat musi uporać się z kwestią generowania coraz większych ilości odpadów z tworzyw sztucznych oraz przedostawania się tych odpadów do środowiska, w szczególności morskiego. Unijna dyrektywa SUP to pierwszy krok w trosce o ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego.

System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów?

Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej zakłada pozostawienie obecnego systemu wsparcia (tzw. „białych certyfikatów”), do którego wprowadzone zostanie jednak kilka istotnych zmian. Uzasadnieniem ich wprowadzenia jest negatywna ocena dotychczasowego systemu, który okazał się niewydolny, czego dowodem jest m.in. niewielki stopień wyczerpania kwot białych certyfikatów przewidzianych do wydania w przetargach.