System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów?

Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej zakłada pozostawienie obecnego systemu wsparcia (tzw. „białych certyfikatów”), do którego wprowadzone zostanie jednak kilka istotnych zmian. Uzasadnieniem ich wprowadzenia jest negatywna ocena dotychczasowego systemu, który okazał się niewydolny, czego dowodem jest m.in. niewielki stopień wyczerpania kwot białych certyfikatów przewidzianych do wydania w przetargach.