Zakres kontroli wniosku o dofinansowanie projektu budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – Komentarz

Rozpoczął się kolejny okres dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Tak jak dotychczas przeprowadzane będą kontrole wniosków przez poszczególne Instytucje Zarządzające, które będą badać „zgodność projektu z wymogami prawa” oraz „kompletność i poprawność dokumentacji środowiskowej”. Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami wyjaśnia orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.