Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania – podstawowe informacje

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o wyznaczeniu nowych operatorów stacji ładowania. Wyznaczenie kolejnej grupy podmiotów wskazuje na zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem tego typu działalności, co z kolei daje szansę na sukcesywny rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 

Krajowy Plan Odbudowy, a rozwój elektromobilności – krytyczne stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Krajowy Plan Odbudowy to program reform i projektów strategicznych opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem jest odbudowanie gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz wzmocnienie jej konkurencyjności i odporności na przyszłość.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” projekt przyjęty przez Radę Ministrów

PEP 2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP 2040 określa trzy filary na których oparta ma zostać transformacja energetyczna Polski, są nimi: „Sprawiedliwa transformacja”, „Zeroemisyjny system energetyczny”, „Dobra jakość powietrza”.

Ładowanie pojazdów elektrycznych – dostawa towarów czy świadczenie usług?

Wraz z rozwojem elektromobilności i zwiększającej się liczby pojazdów zasilanych energią elektryczną rośnie również liczba punktów ich ładowania. Nie mniej jednak, pojawienie się pojazdów elektrycznych na polskich drogach nastręcza trudności co do prawidłowej kwalifikacji czynności ich ładowania na gruncie podatku VAT.

Milion samochodów elektrycznych do 2025 roku w Polsce – bezwzględny raport NIK

Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje trudności z jakimi musi zmierzyć się elektromobilność w Polsce. Pomimo uchwalenia licznych strategii i planów z opieszałością tworzono prawo, które miałoby się przyczynić do jej rozwoju. Aktualne przepisy w sposób niewystarczający wykorzystują mechanizmy, które upowszechniłyby pojazdy zeroemisyjne w transporcie publicznym i prywatnym.  

Nowe działania w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce

Dnia 24 września 2020 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Rozwoju powołano Zespół do spraw rozwoju elektromobilności. Zespół ma dokonywać analizy przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora przemysłu i rynku motoryzacyjnego oraz rekomendować  propozycje rozwiązań legislacyjnych w celu poprawy ich konkurencyjności.

„Rejestracyjne” zmiany w zasadach użytkowania samochodów elektrycznych w ruchu drogowym

Ustawodawcy, zarówno unijny, jak i krajowy, wspierają rozwój elektromobilności na różne sposoby, m. in. dają prawo ustanowienia strefy czystego transportu, wyznaczenia miejsc i stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych, czy też przewidują prawo korzystania przez samochody elektryczne z buspasów.

Wsparcie dla elektromobilności – dopłaty na zakup samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem

27 listopada br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych oraz elektrycznych zasilanych wodorem, w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Osoby fizyczne, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek.