Gminy łatwiej zlokalizują elektrownię wiatrową – projekt ustawy liberalizującej przepisy

27 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest zmiana w zasadach lokalizowania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania tego typu infrastruktury. 

Dodatkowe 3 lata na budowę elektrowni wiatrowej – jako zachęta dla inwestorów do udziału w aukcji OZE w 2019 r.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, od wejścia w życie, wywołuje liczne kontrowersje w środowisku inwestycyjnym. Ustawę tę określa się nawet jako „anty-wiatrakową”, ponieważ jej przepisy nakazują lokalizację i budowę elektrowni wiatrowych w oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych.

Elektrownia wiatrowa a podatek od nieruchomości – kwestia nadal kontrowersyjna?

Wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych spowodowało m.in. trudności w interpretacji (głównie przez podatników) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej. W NSA na rozpoznanie oczekuje obecnie ponad 100 skarg kasacyjnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia.