Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

We wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r. Jej celem jest uregulowanie sposobu funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowanie systemu krajowego do udziału w III okresie rozliczeniowym wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami na lata 2013-2020 (EU ETS).

Nowa regulacja. Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Jakie informacje należy przekazać Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami? Gdzie złożyć sprawozdanie rzeczowo-finansowe dotyczące zadań inwestycyjnych? - czyli jakie obowiązki nakłada ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na przedsiębiorców objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Bezpłatne uprawnienia do emisji dla instalacji wytwarzającej energię elektryczną

W projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych pojawiły się nowe zasady mające obowiązywać w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2013-2020. Niejasności które zawiera powyższa regulacja w zakresie przesłanek uprawniających do bezpłatnej emisji dla instalacji wytwarzającej energię elektryczną mogą powodować odrzucanie przez Komisję Europejską wniosków w całości.