Narodowy Cel Redukcyjny – sprawozdanie roczne

Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCR) obowiązane są składać do Urzędu Regulacji i Energetyki roczne sprawozdanie dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Niestety, wciąż wielu przedsiębiorców realizujących NCR nie wie jak interpretować formularz sprawozdawczy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym.

Narodowy Cel Redukcyjny – najważniejsze informacje

Obowiązek realizacji NCR powstał w związku z częściową implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.