Umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej – projekt zmiany prawa energetycznego

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projektowana przez Ministra Klimatu i Środowiska nowelizacja ma na celu między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego prawa odbiorcy końcowego do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. 

Dużo nowości w projekcie nowelizacji prawa energetycznego

Nowe regulacje dotyczące magazynowania energii, systemu inteligentnego opomiarowania, zamkniętych systemów dystrybucyjnych, odsprzedaży energii z hamowania pociągów oraz istotne zmiany w zasadach funkcjonowania URE – czyli o nowelizacji prawa energetycznego przygotowanej przez Ministerstwo Energii.

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE, rozwiązania usprawniające funkcjonowanie systemu aukcyjnego oraz inne istotne zmiany dla korzystających z systemów aukcyjnych, małych wytwórców energii elektrycznej z OZE i podmiotów zamierzających wybudować elektrownie wiatrowe - o tym, i o innych zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE z dnia 7 czerwca 2018 roku.