Krajowy Plan Odbudowy, a rozwój elektromobilności – krytyczne stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Krajowy Plan Odbudowy to program reform i projektów strategicznych opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem jest odbudowanie gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz wzmocnienie jej konkurencyjności i odporności na przyszłość.

Stacje gazu ziemnego (CNG) oraz punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., wyjaśnia m.in. pojęcia: paliw alternatywnych, bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego oraz punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego. Katalog paliw alternatywnych zawarty w ww. ustawie wymienia jako paliwo alternatywne m.in. sprężony oraz skroplony gaz ziemny.