Publicznoprawne ramy działalności w energetyce

Działalność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa energetycznego oraz jego funkcjonowaniem na rynku energii regulowana jest przez przepisy prawa energetycznego i przepisy o ochronie konkurencji. Relacje między ustawami często wywołują wątpliwości dot. zakresu ich stosowania, które zostały rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy.