Czy spółki shared service w grupach energetycznych powinny stosować PZP?

W uzasadnieniu wyroku z 5 października 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmienił dotychczasowy sposób rozumienia pojęcia „instytucji zamawiającej”, co może spowodować konieczność weryfikacji statusu podmiotowego spółek zależnych należących do grupy kapitałowej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.