Decyzje o wywłaszczeniu nieruchomości z Ustawy z 1958 r. nadal w mocy

Decyzje wydawane przez naczelnika gminy albo prezydenta (lub naczelnika) miasta w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości budzą wątpliwości co do skutków jakie wywołują na właścicieli nieruchomości i podmioty na rzecz których były wydane. Czy właściciele mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz czy przysługują im roszczenia negatoryjne. Ostatnie orzecznictwo SN rozstrzygnęło wątpliwości w tym zakresie.