Narodowy Cel Redukcyjny – sprawozdanie roczne

Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCR) obowiązane są składać do Urzędu Regulacji i Energetyki roczne sprawozdanie dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Niestety, wciąż wielu przedsiębiorców realizujących NCR nie wie jak interpretować formularz sprawozdawczy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym.

Sprawozdanie z konferencji Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego UAM oraz UW – „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”

Policja gospodarcza, kontrola kontroli przedsiębiorcy, kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych - o tym, i o innych tematach poruszanych na Konferencji Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”.