Polacy zapłacą mniej za samochody hybrydowe. Akcyza niższa o połowę

Do tej pory w Polsce zarejestrowano ok. 90 tysięcy samochodów hybrydowych. To niewiele w porównaniu ze skalą przyrostu tego typu aut w krajach rozwiniętych. Celem opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest wsparcie rozwoju tego segmentu rynku, a tym samym wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce.

Wymagania techniczne dla stacji i punktów ładowania (w końcu!) określone. To realny impuls w stronę rozwoju elektromobilności w Polsce

Dopiero po 1,5 roku obowiązywania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszło w życie rozporządzenie ministra energii z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.