Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Przepisy ustawy o offshore wprowadzają dwustopniowy system wspierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych. Maksymalny okres wsparcia ma wynosić 25 lat od wprowadzenia do sieci wyprodukowanej w morskiej farmie wiatrowej energii elektrycznej.