Fundusz Modernizacyjny pomoże zrealizować unijny cel redukcji gazów cieplarnianych – nowelizacja przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm znowelizował  ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zmiany mają na celu wprowadzenie m.in. regulacji związanych z utworzeniem Funduszu Modernizacyjnego.