Maciej Gramza

REDAKTOR NACZELNY, RADCA PRAWNY

Założyciel Kancelarii GJW. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Zapewniał wsparcie prawne w wielu projektach biznesowych realizowanych w branży energetycznej w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz IT. Autor lub współautor analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji o tematyce związanej z zagadnieniami otoczenia regulacyjnego energetyki.

profil na gjw.pl   profil na LinkedIn

Monika Przybylska

DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Prawnik w Kancelarii GJW. Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie energetycznym, antymonopolowym i gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizowania projektów badawczych związanych z funkcjonowaniem unijnych rynków energetycznych, które zdobyła w ramach pracy naukowo-badawczej w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach naukowych.

profil na gjw.pl

Tomasz Banaszak

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz m.in. przedsiębiorstw z branży energetycznej  (operatora sieci dystrybucyjnej oraz spółki obrotu).

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Ewa Rostkowska

RADCA PRAWNY

Radca Prawny w Kancelarii GJW. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego. Legitymuje się doświadczeniem zdobytym w wielu złożonych projektach biznesowych. Uczestniczyła m.in. w pracach związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka oraz zapewniała obsługę prawną wieloaspektowego projektu zakupowego realizowanego przez jedną z największych grup energetycznych w Polsce.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Magdalena Belter

RADCA PRAWNY

Partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych GJW. Kieruje zespołem obsługującym procesy inwestycyjne, który zapewnia kompleksową obsługę prawną jednego z Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Specjalizuje się m.in. w prawie energetycznym. Przez szereg lat świadczyła obsługę prawną dużej spółki obrotu energią elektryczną. Posiada dużą praktykę procesową.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Anna Gudańska

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie usług doradztwa prawnego dla spółek sektora elektroenergetycznego. Brała udział w wielu złożonych projektach biznesowych prowadzonych w branży energetycznej, m.in. w toku procesu zbywania aktywów EDF Investment SAS w Polsce, w projekcie zawierania umowy inwestycyjnej związanej z nabyciem przez inwestorów większościowego pakietu akcji Polimex-Mostostal S.A., czy też w projektach tworzenia centrów usług wspólnych. Zajmuje się też prawem ochrony konkurencji, była m.in. wiodącym prawnikiem w toku prac związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka.

profil na gjw.pl 

Szymon Jagustyn

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Przez wiele lat zaangażowany w świadczenie usług doradztwa prawnego dla spółek sektora elektroenergetycznego. Autor lub współautor publikacji z zakresu prawa energetycznego.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Marta Pokrzywińska

PRAWNIK, ASYSTENT

Prawnik w Kancelarii GJW. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa procesowego cywilnego, prawa cywilnego oraz zamówień publicznych. W GJW zaangażowana w prace realizowane w ramach specjalizacji: Zamówienia publiczne i procesy zakupowe, Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji oraz wspiera prowadzenie postępowań sądowych.

profil na gjw.pl