Maciej Gramza

REDAKTOR NACZELNY, RADCA PRAWNY

Założyciel Kancelarii GJW. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Zapewniał wsparcie prawne w wielu projektach biznesowych realizowanych w branży energetycznej w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz IT. Autor lub współautor analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji o tematyce związanej z zagadnieniami otoczenia regulacyjnego energetyki.

profil na gjw.pl   profil na LinkedIn

Michał Frącz

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Przed rozpoczęciem współpracy z GJW pracował m.in. w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie w ramach swoich obowiązków prowadził liczne postępowania administracyjne w sprawach dotyczących udzielenia koncesji (promesy), w sprawach dotyczących zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych objętych obowiązkiem uzyskania koncesji, w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów dotyczących przyłączenie do sieci gazowej i energetycznej oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych w związku z naruszeniem postanowień koncesji i przepisów prawa energetycznego. W zakresie jego obowiązków pozostawała również kontrola przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji i rozstrzyganie sporów i skarg odbiorców na działania przedsiębiorstw energetycznych (parametry jakościowe, obsługa klienta).

profil na gjw.pl

Monika Przybylska

DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Prawnik w Kancelarii GJW. Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie energetycznym, antymonopolowym i gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizowania projektów badawczych związanych z funkcjonowaniem unijnych rynków energetycznych, które zdobyła w ramach pracy naukowo-badawczej w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach naukowych.

profil na gjw.pl  profil na linkedin

Tomasz Banaszak

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz m.in. przedsiębiorstw z branży energetycznej  (operatora sieci dystrybucyjnej oraz spółki obrotu).

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Ewa Rostkowska

RADCA PRAWNY

Radca Prawny w Kancelarii GJW. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego. Legitymuje się doświadczeniem zdobytym w wielu złożonych projektach biznesowych. Uczestniczyła m.in. w pracach związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka oraz zapewniała obsługę prawną wieloaspektowego projektu zakupowego realizowanego przez jedną z największych grup energetycznych w Polsce.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Anna Gudańska

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie usług doradztwa prawnego dla spółek sektora elektroenergetycznego. Brała udział w wielu złożonych projektach biznesowych prowadzonych w branży energetycznej. Zajmuje się też prawem ochrony konkurencji.

profil na gjw.pl

Szymon Jagustyn

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii GJW. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Przez wiele lat zaangażowany w świadczenie usług doradztwa prawnego dla spółek sektora elektroenergetycznego. Autor lub współautor publikacji z zakresu prawa energetycznego.

profil na gjw.pl  profil na LinkedIn

Marta Pokrzywińska

PRAWNIK, ASYSTENT

Prawnik w Kancelarii GJW. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa procesowego cywilnego, prawa cywilnego oraz zamówień publicznych. W GJW zaangażowana w prace realizowane w ramach specjalizacji: Zamówienia publiczne i procesy zakupowe, Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji oraz wspiera prowadzenie postępowań sądowych.

profil na gjw.pl   profil na linkedin