„Roboty budowlane – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 w Poznaniu” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/07

UWAGA: W dniu 27 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 3 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ_03042020

UWAGA: Termin składania ofert 15 kwietnia 2020 r. godz. 13.00

UWAGA: W dniu 15 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 7 maja 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania