„Roboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP oraz remont i modernizacja powierzchni biurowej zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/5

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Uwaga: W dniu 31 października 2019 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ_31102019

Uwaga: W dniu 31 października 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ_31102019

+1_406_OPZ_2019_10_30

+3_404_OPZ_2019_10_30

Rysunek W_A10

Rysunek W_E1_2019_10_31

Załączniki ver edytowalne 2019_10_30.doc

Formularz_cenowy_aranżacja +1 406 2019_10_30.xls

Formularz_cenowy_aranżacja+3 404 2019_10_30.xls

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga: W dniu 13 listopada 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie www informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga: W dniu 20 listopada 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie www informację  o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I

Uwaga: W dniu 21 listopada 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie www informację  o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II