DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Anna Gudańska
Radca prawny

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Maciej Ziętek
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Home ⋅ Specjalizacje ⋅  Energetyka, regulacje…

Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji

Prawnicy Kancelarii GJW od kilkunastu lat uczestniczą w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych. Stale współpracujemy z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą nasz zespół wspierał w największych projektach branżowych w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, IT, prowadzenia inwestycji budowlanych oraz zamówień publicznych. Braliśmy również udział w projektach realizowanych w sektorach OZE i gazowniczym.

Doradztwo związane z różnorodnymi aspektami otoczenia regulacyjnego (prawo energetyczne, ustawa o oze, regulacje sektorowe) stanowi jeden z podstawowych filarów praktyki Kancelarii Prawnej GJW. Na zlecenie naszych Klientów wielokrotnie sporządzaliśmy ekspertyzy dotyczące przepisów o regulacjach sektorowych. Analizowaliśmy również projekty aktów prawnych w toku konsultacji społecznych. Praktyka regulacyjna Kancelarii GJW obejmuje także zagadnienia związane z ochroną konkurencji i konsumentów.

 

W ramach praktyki prawa energetycznego, Kancelaria GJW oferuje Klientom m.in.:

– ekspertyzy dotyczące zagadnień regulacyjnych,

– doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych i infrastrukturalnych związanych z wytwarzaniem, obrotem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła,

– przygotowanie i obsługę transakcji w sektorze energetycznym i paliwowym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii odnawialnej,

– reprezentację przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

– przygotowanie i negocjowanie umów z uwzględnieniem specyfiki branży i obowiązujących przepisów, w szczególności umów inwestycyjnych, konsorcjum, umów z podwykonawcami, umów dystrybucyjnych,

– reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych,

– doradztwo prawne w zakresie regulacji sektorowych polskiego i unijnego prawa, w tym aktów prawnych dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej,

– wsparcie w zakresie zagadnień związanych z wpływem inwestycji energetycznych na środowisko naturalne,

– pomoc prawną związana z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności koncesjonowanej, w tym reprezentację w postępowaniach administracyjnych,

– doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z ochroną konkurencji i konsumentów,

– opracowywanie zgłoszeń dotyczących zamiaru koncentracji oraz reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

WYBRANE PROJEKTY

 • Liczne usługi eksperckiego doradztwa prawnego dla sektora elektroenergetyki w obszarze zagadnień regulacyjnych
 • Analizy projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego w toku procesu konsultacji społecznych
  Wsparcie prawne spółki wytwarzającej energię elektryczną w toku konsultacji społecznych projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego: ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz szeregu aktów wykonawczych.
 • Doradztwo w toku realizacji inwestycji budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe
  Usługi doradztwa prawnego w toku realizacji inwestycji budowy kanałów spalin i wentylatorów wspomagających w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe.
 • Ograniczenia w przepływie informacji w ramach „przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo” – wsparcie w toku wdrażania rozwiązań organizacyjnych
  Wieloaspektowa analiza oraz wsparcie w toku wdrażania rozwiązań organizacyjnych ograniczających swobodny przepływ informacji pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę kapitałową będącą „przedsiębiorstwem energetycznym zintegrowanym pionowo” w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
 • Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A.
  Zgłoszenie oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, w celu przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Anna Gudańska
Radca prawny

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Maciej Ziętek
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

SPECJALIZACJE