DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena
Belter

Radca prawny, Partner zarządzający

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Anna Gudańska
Radca prawny

Maciej Ziętek
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Home ⋅ Specjalizacje ⋅  Energetyka, regulacje…

Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji

Prawnicy Kancelarii GJW od kilkunastu lat uczestniczą w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych. Stale współpracujemy z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą nasz zespół wspierał w największych projektach branżowych w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, IT, prowadzenia inwestycji budowlanych oraz zamówień publicznych. Braliśmy również udział w projektach realizowanych w sektorach OZE i gazowniczym.

Doradztwo związane z różnorodnymi aspektami otoczenia regulacyjnego stanowi jeden z podstawowych filarów praktyki Kancelarii Prawnej GJW. Na zlecenie naszych Klientów wielokrotnie sporządzaliśmy ekspertyzy dotyczące zagadnień regulacyjnych. Analizowaliśmy również projekty aktów prawnych w toku konsultacji społecznych. Praktyka regulacyjna Kancelarii GJW obejmuje także zagadnienia związane z ochroną konkurencji i konsumentów.

WYBRANE PROJEKTY

 • Liczne usługi eksperckiego doradztwa prawnego dla sektora elektroenergetyki w obszarze zagadnień regulacyjnych
 • Analizy projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego w toku procesu konsultacji społecznych
  Wsparcie prawne spółki wytwarzającej energię elektryczną w toku konsultacji społecznych projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego: ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz szeregu aktów wykonawczych.
 • Doradztwo w toku realizacji inwestycji budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe
  Usługi doradztwa prawnego w toku realizacji inwestycji budowy kanałów spalin i wentylatorów wspomagających w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe.
 • Ograniczenia w przepływie informacji w ramach „przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo” – wsparcie w toku wdrażania rozwiązań organizacyjnych
  Wieloaspektowa analiza oraz wsparcie w toku wdrażania rozwiązań organizacyjnych ograniczających swobodny przepływ informacji pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę kapitałową będącą „przedsiębiorstwem energetycznym zintegrowanym pionowo” w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
 • Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A.
  Zgłoszenie oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, w celu przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Robert Jenerowicz
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Anna Gudańska
Radca prawny

Maciej Ziętek
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Joanna Wojtysiak
Prawnik, Aplikantka radcowska

SPECJALIZACJE