DEDYKOWANI SPECJALIŚCI 

Maciej
Gramza

Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Monika Mazurek-Wolna

Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

HomeSpecjalizacjeFundusze unijne

Fundusze unijne – obsługa beneficjentów i instytucji

Kancelaria Prawna GJW zapewnia obsługę prawną projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi oraz pomagamy przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Nasze doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych programów, którym zapewnialiśmy wsparcie w toku czynności kontrolnych oraz przy dokonywaniu oceny uchybień formalnych popełnionych przez beneficjentów i formułowaniu propozycji wysokości wymiaru korekty finansowej dotacji przyznanej beneficjentowi.

WYBRANE PROJEKTY

  • Przygotowanie do wdrożenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
    Usługi doradztwa prawnego na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przygotowania do wdrożenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych).
  • Kompleksowe specjalistyczne doradztwo prawne na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
    Usługi kompleksowego specjalistycznego doradztwa prawnego na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – obsługa wykonywana w latach 2015-2016.
  • Obsługa prawna lidera rynku usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych
  • Doradztwo w toku kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich
    Aktywne uczestnictwo w doradztwie prawnym w ramach realizacji kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich, zarówno po stronie beneficjentów jak i po stronie instytucji zarządzających/wdrażających.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Monika Mazurek-Wolna

Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny