DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej
Gramza

Radca prawny, Partner zarządzający

Anna Gudańska
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Home ⋅ Specjalizacje ⋅  Energetyka, regulacje…

Transakcje – fuzje, przejęcia, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje

Kancelaria Prawna GJW zapewnia kompleksowe wsparcie przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek, procesach łączenia i podziałów przedsiębiorstw, projektach reorganizacyjnych i optymalizacyjnych. Projektujemy procesy transakcyjne, prowadzimy badania prawne przedsiębiorstw (due dilligence), uzyskujemy wymagane zgody administracyjne oraz opracowujemy i negocjujemy w imieniu naszych klientów dokumentacje transakcyjne. Kancelaria Prawna GJW doradza również w toku projektów pozyskiwania kapitału.

WYBRANE PROJEKTY

 • Finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie 950.000.000 PLN
  Pozyskanie finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie 950.000.000 PLN na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej – wsparcie prawne w toku procesu.
 • Wsparcie prawne kupującego w procesie nabywania akcji i udziałów w spółkach EDF w Polsce
 • Program emisji obligacji w kwocie 4.000.000.000 PLN
  Ustanowienie Programu emisji obligacji w kwocie 4.000.000.000 PLN w ramach projektu „Pozyskiwanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych” – obsługa prawna procesu.
 • Obsługa prawna procesu łączenia spółek Grupy ENEA
  Kompleksowa obsługa prawna procesu łączenia spółek: ENEA Centrum Sp.z o.o., Entur Sp. z o.o. oraz IT Serwis Sp. z o.o. należących do Grupy Kapitałowej ENEA.
 • Wdrożenie mechanizmów cash management oraz cash poolingu w grupie kapitałowej
  Projekt wdrożenia kompleksowej obsługi bankowej grupy kapitałowej obejmujący m.in. wdrożenie mechanizmów cash management oraz cash poolingu w grupie kapitałowej – kompleksowa obsługa prawna procesu.
 • Organizacja centrum usług wspólnych w sektorze gazowniczym
  Doradztwo prawne na rzecz spółki sektora gazowniczego w toku organizacji centrum usług wspólnych w grupie kapitałowej.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Anna Gudańska
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny