DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej
Gramza

Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Anna Gudańska
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Home ⋅ Specjalizacje ⋅  Energetyka, regulacje…

Transakcje – fuzje, przejęcia, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje

Kancelaria Radców Prawnych GJW zapewnia kompleksowe wsparcie przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek, procesach łączenia i podziałów przedsiębiorstw, projektach reorganizacyjnych i optymalizacyjnych. Projektujemy procesy transakcyjne, prowadzimy badania prawne przedsiębiorstw (due dilligence), uzyskujemy wymagane zgody administracyjne oraz opracowujemy i negocjujemy w imieniu naszych klientów dokumentacje transakcyjne. Kancelaria Prawna GJW doradza również w toku projektów pozyskiwania kapitału.

WYBRANE PROJEKTY

 • Finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie 950.000.000 PLN
  Pozyskanie finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie 950.000.000 PLN na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej – wsparcie prawne w toku procesu.
 • Wsparcie prawne kupującego w procesie nabywania akcji i udziałów w spółkach EDF w Polsce
 • Program emisji obligacji w kwocie 4.000.000.000 PLN
  Ustanowienie Programu emisji obligacji w kwocie 4.000.000.000 PLN w ramach projektu „Pozyskiwanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych” – obsługa prawna procesu.
 • Obsługa prawna procesu łączenia spółek Grupy ENEA
  Kompleksowa obsługa prawna procesu łączenia spółek: ENEA Centrum Sp.z o.o., Entur Sp. z o.o. oraz IT Serwis Sp. z o.o. należących do Grupy Kapitałowej ENEA.
 • Wdrożenie mechanizmów cash management oraz cash poolingu w grupie kapitałowej
  Projekt wdrożenia kompleksowej obsługi bankowej grupy kapitałowej obejmujący m.in. wdrożenie mechanizmów cash management oraz cash poolingu w grupie kapitałowej – kompleksowa obsługa prawna procesu.
 • Organizacja centrum usług wspólnych w sektorze gazowniczym
  Doradztwo prawne na rzecz spółki sektora gazowniczego w toku organizacji centrum usług wspólnych w grupie kapitałowej.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Robert Jenerowicz
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Anna Gudańska
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny