„Świadczenie usług serwisowych dla instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” ZP/WCWI/2020/11

UWAGA: W dniu 24 lipca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

Załączniki do IDW (edytowalne)

Załączniki do IDW Wykaz cen

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 27 lipca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zmianę treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ_27072020

00. WCWI – Harmonogram przeglądów SSP+OA 2020.07.27

UWAGA: W dniu 3 sierpnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 14 sierpnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty