„Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz dostępu do sieci Internet na łączach stałych i symetrycznych dla budynków zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 A, 398 B (Trafohouse),400, 404, 406, ul. Za Bramką 1 oraz ul. Piastowska 71 w Poznaniu.”

 
Termin składania ofert: 23.09.2020 r. godzina 11:00.
Termin otwarcia ofert: 23.09.2020 r. godzina 11:15
 
Uwaga: W dniu 18.09.2020 Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści Zapytania.
 
Uwaga: W dniu 22.09.2020 Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści Zapytania.
 
 
Uwaga: W dniu 25.09.2020 Zamawiający zamieścił Informację o wyborze oferty