HOME ⋅ obszar oddziaływania obiektu

obszar oddziaływania obiektu..

Zmiana definicji obszaru oddziaływania w Prawie budowlanym

Nowelizacją prawa budowlanego, która wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) zmodyfikowano definicję obszaru oddziaływania obiektu. Zmiana będzie miała istotne znaczenie praktyczne doprowadzi bowiem do ograniczenia liczby podmiotów, które biorą udział w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wydanie …