HOME ⋅ pozwolenie na budowę

pozwolenie na budowę..

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Nowa regulacja, określająca zasady przenoszenia pozwoleń na budowę wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oraz ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11). Na podstawie nowej regulacji przeniesienie pozwolenia na …

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie po dniu 19 września 2020 roku – wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadzona ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która weszła w życie 19 września 2020 roku przynosi wiele zmian, stanowiących odpowiedź na oczekiwania inwestorów. Jedną z nich jest wprowadzenie rozwiązań, które w założeniu mają zwiększyć stabilności …